nieuws

Admin
16:45 | 25-07-2018

De laatste ontwikkelingen rondom Zwethof

De zomervakantie is begonnen, de eerste vakantiegangers zijn vertrokken en voor de thuisblijvers is het mooie weer ook genoeg reden voor een heerlijk vakantiegevoel. In deze nieuwsbrief infomeren wij u graag, bij de aanvang van de zomerperiode, over de laatste ontwikkelingen rondom Zwethof.

Bestemmingsplanprocedure

In de laatste nieuwsbrief (maart 2018) heeft u kunnen lezen dat de prognose was om voor de zomer over een onherroepelijk bestemmingsplan te beschikken. Helaas is dat niet gelukt. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan bij de eerste raadsvergadering na het zomerreces (6 september aanstaande) vastgesteld. Voor de planning betekent dit helaas een kleine vertraging van circa twee maanden.

Bouwrijp maken

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk is geworden, wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het 4e kwartaal van 2018 en omvatten onder meer het aanbrengen van de voorbelasting, het graven van waterpartijen, de aanleg van riolering en de bouwwegen.

Inrichtingsplan openbare ruimte

Inmiddels heeft bureau Feddes-Olthof het Inrichtingsplan openbare ruimte opgesteld. In dit plan wordt toegelicht hoe we met het groen, de wegen, het water en dergelijke om willen gaan. Het plan Zwethof wordt gebouwd met het principe ‘natuur inclusief’, waardoor het landschap een wezenlijk onderdeel van het plan wordt. Dit betekent onder andere de aanleg van ecologische eilanden, natuurvriendelijke oevers, duurzame beschoeiingen. Zwethof wordt vooral gekenmerkt door het vele groen, water en weidsheid van het polderlandschap. U kunt het concept Inrichtingsplan openbare ruimte inzien op de website van de gemeente

Duurzaamheid

Wist u dat in Zwethof hoog ingezet wordt op duurzaamheid? Zo worden alle woningen uitgevoerd met een EPC van 0.0 en zijn gasloos. Zodra het plan verder is uitgewerkt, kunnen wij u hierover nader informeren.

Verkoop

De planning is om u eind dit jaar de eerste ontwerpen van de woningen te laten zien. De start verkoop zal naar verwachting iets later plaatsvinden, we gaan momenteel uit van begin volgend jaar.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

06-21334526
Caroline.Vredebregt@am.nl

Caroline Vredebregt
Ligging van het project