nieuws

Admin
15:11 | 01-11-2018

Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Donderdag 6 september 2018 is het bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Zwethof unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Zoeterwoude. Een tweede voorwaarde om daadwerkelijk tot de realisatie over te kunnen gaan is dat het bestemmingsplan in werking treedt en onherroepelijk wordt. Dit laatste is nog niet het geval omdat Provinciale Staten van Zuid-Holland van mening is dat het plan niet voldoet aan de Provinciale Verordening en zodoende geen medewerking wenst te verlenen. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft op 9 oktober 2018 besloten een deel uit dit bestemmingsplan te halen. Dit heet een ‘reactieve aanwijzing’.

AM en de gemeente Zoeterwoude beraden zich op een juridische procedure, op dit moment kan daar geen planning aan gekoppeld worden. Voor meer informatie over de besluiten en de procedure verwijzen wij ook naar de publicatie in het gemeenteblad.

Helaas betekent dit vertraging voor het project Zwethof. Zodra er meer duidelijk is over de omvang van de vertraging informeren wij u uiteraard via de nieuwsbrief. Ondertussen gaat de voorbereiding van Zwethof door en werken wij samen met Faro architecten aan het ontwerp van de woningen. Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

06-21334526
Caroline.Vredebregt@am.nl

Caroline Vredebregt
Ligging van het project