nieuws

Admin
14:51 | 28-02-2019

Realisatie nieuwbouwplan Zwethof een stap dichterbij

In november hebben wij u geïnformeerd over de vertraging in de bestemmingsplanprocedure door een ‘reactieve aanwijzing’ van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De gemeente Zoeterwoude en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben het besluit van de provincie aangevochten bij de Raad van State door beroep in te stellen. Op 19 februari jl. heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State geoordeeld dat de provincie de reactieve aanwijzing niet had mogen geven. De uitspraak van de voorzieningenrechter is echter wel een voorlopige uitspraak. Er wordt nog door Raad van State een uitspraak in de bodemprocedure gedaan. Hiervoor is op 1 april a.s. een zitting gepland. Op basis van het besluit van de voorzieningenrechter van de Raad van State zien gemeente Zoeterwoude en AM de uitspraak in de bodemprocedure met vertrouwen tegemoet.

 Meer over de uitspraak van de Raad van State leest u in het persbericht van de Gemeente Zoeterwoude. 

Wat betekent dit voor de voorbereiding van Zwethof?
De gemeente Zoeterwoude en AM hebben besloten de uitvoering van het project verder op te pakken. Dit betekent dat gestart wordt met de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, het zogenaamde voorbelasten en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting zullen in het tweede kwartaal van 2019 de eerste werkzaamheden hiervoor starten. Als alles volgens planning loopt, kan eind 2019 de verkoop starten en begint de bouw van de woningen naar verwachting in de loop van 2020*.

* De planning is aan wijzigingen onderhevig en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

06-21334526
Caroline.Vredebregt@am.nl

Caroline Vredebregt
Ligging van het project