Planning

Het duurt nog even voordat de verkoop van Zwethof start. Maar goed, bijzondere plannen als deze zijn het wachten waard. Toch? Ondertussen krijgt Zwethof wel steeds meer vorm. Hier de planning in vogelvlucht.

2019: hopelijke start verkoop

Hiervoor is het wel nodig dat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Dit laatste is nog niet het geval omdat Provinciale staten van Zuid-Holland van mening is dat het plan niet voldoet, u leest er meer onder bij het laatste nieuws. AM en de gemeente Zoeterwoude beraden zich op een juridische procedure, op dit moment kan daar geen planning aan gekoppeld worden. Indien we beschikken over een onherroepelijk bestemmingsplan en de benodigde vergunningen kunnen we ook starten met het bouwrijp maken van het gebied.

Helaas betekent dit op dit moment vertraging voor het project Zwethof. Zodra er meer duidelijk is over de omvang van de vertraging informeren wij u uiteraard via de nieuwsbrief. Ondertussen gaat de voorbereiding van Zwethof door en werken wij samen met Faro architecten aan het ontwerp van de woningen. De gemeente Zoeterwoude en AM hebben besloten de uitvoering van het project verder op te pakken. Dit betekent dat gestart wordt met de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, het zogenaamde voorbelasten en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting zullen in het tweede kwartaal van 2019 de eerste werkzaamheden hiervoor starten. Als alles volgens planning loopt, kan eind 2019 de verkoop starten en begint de bouw van de woningen naar verwachting in de loop van 2020*.

* De planning is aan wijzigingen onderhevig en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

06-21334526
Caroline.Vredebregt@am.nl

Caroline Vredebregt
Ligging van het project