Zwethof, een uniek plan in een uniek stukje Nederland

Het kleinschalige woningbouwplan Zwethof komt te liggen aan de zuidkant van Zoeterwoude-Dorp in het open en waterrijke veenweidelandschap van de Zwet- en Grote Blankaartpolder. Land dat ooit werd verkaveld in lange smalle banen gescheiden door water, zogenaamde slagen. Dit slagenlandschap is kenmerkend voor de omgeving. Het oogt oer-Hollands met zijn dijken, molens, boerensloten en weidse vergezichten. Mooi van nature. Met knotwilgen, kreekjes, houten bruggen, molens en wilde bloeiers. Een heerlijke plek om op te groeien en samen oud te worden. Daar houden we bij het ontwerp van de woningen al rekening mee. We willen ze bouwen met respect voor de omgeving: duurzaam en in lijn met het omringende land.

Wonen op een eiland in de polder

Zwethof gaat ruimte bieden aan een veertigtal woningen verdeeld over 7 tot 8 eilanden in de polder. De aanwezige waterpartijen worden versterkt waarbij het water de drager is van het plan. Een landweg met wilgen verbindt de woningen met elkaar. Het wordt een woonomgeving waar rust, ruimte en privacy voorop staan en waarvan het ontwerp in harmonie is met de omgeving. Met afscheidingen en paden van natuurlijke materialen en beplanting die aansluiten op het polderlandschap. Maar bijvoorbeeld ook een avontuurlijke speelplek voor kinderen.

Gevarieerd woonprogramma in Zwethof

Zwethof kent een gevarieerd woonprogramma met twee-onder-een-kap-, vrijstaande en levensloopbestendige rijwonigen, twee-onder-een-kapwoningen en enkele vrije kavels. Riant van opzet, duurzaam gebouwd op ruime kavels en van alle moderne gemakken voorzien. Daarnaast is ook het aanbieden van vrije kavels een optie. Onderstaand de voorlopige verkaveling, dit geeft een indicatie van de inrichting van het plan maar kan nog wijzigen.

Voorlopige verkaveling

Ontwerpproces van de woningen

Architectenbureau FARO uit Lisserbroek is de architect van Zwethof en ontwerpt momenteel de woningen voor Zwethof. De woningen worden in samenhang met elkaar ontworpen. Hierbij wordt als onderlegger het beeldkwaliteitsplan gebruikt. In het voorlopige woonprogramma gaan wij uit van levensbestendige rijwoningen, twee-onder-een kapwoningen in diverse varianten (waaronder levensloopbestendig) en vrijstaande woningen. Daarnaast is er ruimte voor enkele vrije kavels in het plan. Wilt u op de hoogte blijven van de uitwerking van het plan? Dan hoeft u maar één ding te doen: uzelf inschrijven als belangstellende. Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij u voor komende zomer de eerste gevelbeelden en schetsen van de architectuur van de woningen laten zien, er zijn op dit moment nog geen indicatie prijzen beschikbaar.

Een woonomgeving waar rust, ruimte en privacy voorop staan.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

06-21334526
Caroline.Vredebregt@am.nl

Caroline Vredebregt
Ligging van het project